СТАТИСТИКА

 

Калктуу конуштардын аталышы Жашаган адамдардын саны
1 Араван 8957

2

Ачы 1762
3 Сасык-Ункур 1679
 4 Кара-Булак 120
5 Жаны-Араван 2840

  

 

к/н Негизги көрсөткүчтөр Маалымат
  1. 3.
Административдик-географиялык жайгашуусу:
Райондун борборуна чейинки аралыгы, км менен 2 км
Облустун борборуна чейинки аралыгы, км менен: 25км
Жакынкы темир жол станциясына чейинки аралык, км менен: 30 км
Жакынкы аэропортко чейинки аралык, км менен: 30км
Дениз денгээлинен бийиктиги, метр менен: 650-700
  1. 4.
Аймагы,  миң. кв. км менен
  1. 5.
Калкы - жалпы адам саны 15358
анын ичинен:      Эркектер  — баары; 7674
анын ичинен жаш  айырмасыбоюнча:
0-6 жаш
7-9  жаш
10-13 жаш
14  жаш
15-17 жаш
18- 34 жаш
35-59 жаш
60 жаш жана андан жогору 390
Аялдар – баары; 7684
анын ичинен жаш айырмасыбоюнча:
0-6 жаш
7-9  жаш
10-13 жаш
14 жаш
15-17 жаш
18- 34 жаш
35-59 жаш
60 жаш жана андан жогору
  1. 6.
Улуттук курамы, адам саны менен:
Кыргыздар 5260
Өзбектер 10008
Орустар 13
Украиндер
Немецтер
Татарлар
Уйгурлар
Дунгандар
Түрктөр
Тажиктер 52
Казахтар
башка улуттар 25
  1. 7.
Айыл өкмөтүнүн аппаратындагы кызматкерлердин саны           25
  1. 8.
Коомдук бирикмелер:
Аксакалдар соту 1
Коомдук профилактикалык борбор 1
Укуктук тартипти коргоо кошундары 1
Милицияга көмөктөшүүчү отряддар 1
Аялдар комитети 1
Бей өкмөт уюмдар: 1
аялдар коомдук уюму
адам укугун коргоо боюнча
жана башкалар

II.     Калкты социалдык жактан  коргоо

 

2.1 Калктын социалдык жактан аярлуу катмардагыларынын саны, адам:
категориялар боюнча
аз камсыз болгон пособие алуучулар 627
Пенсионерлер 1401
майыптар 173
а.и. майып балдар
эмгектин жана согуштун ветерандары 5
жалгыз бой-энелер/жалгыз бой-аталар 18
жумушсуздар (официалдуу катталгандар)

III.    Калкты жумуш менен камсыздоо

 

3.1 Калктын  орточо жылдык жумуш менен камсыздалуусу (миң. адам)
анын ичинен: 
экономика тармагында
балыкчылык, тоо-кенөнөр жайында
кайра иштетүүчүөнөр жайында; 90
айыл чарба, аңчылыкжанатокой чарбасында; 1110
транспорт жана байланыш тармагында;
соода,автоунаа оңдоо, тиричилик буюмдарыжанажеке пайдалануучу буюмдарды жасоодо; 618
саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык кызмат көрсөтүүдө 109
электр кубаттуулугун өндүрүү жана бөлүштүрүүдө
суу чарба тармагында 15
курулушта 80
мейманкана жана ресторандарда 26
финансылык ишмердүүлүктө
кыймылсыз мүлктөр менен операция жүргүзүү, ижарага берүү жана керектөөчүлөргө кызмат көрсөтүүдө
мамлекеттик башкаруу органдарында
билим берүү тармагында
коммуналдык,социалдыкжана персоналдыккызмат көрсөтүүдө
үй чарбачылыгын жүргүзүүгө кызмат көрсөтүү

 

IVРайондун социалдык-маданий өнүгүүсү

 

4.1
Билим берүү
мектепке чейинки мекемелердин саны: 5
алардагы балдардын саны 270
тарбиячылардын саны 9
жалпы билим берүүчү мектептеринин саны: 6
Башталгыч 1
негизги 5
Орто
алардагы окуучулардын саны 2310
мугалимдердин саны
КТОЖдордун (ПТУ) саны:
алардагы окуучунун саны
окутуучулардын саны
4.2

Саламаттыкты сактоо

Медициналык мекемелердин саны:
Оорукана 1
үй-бүлөлүк медицина борбору 1
үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ГСВ)
Аптека
ооруканадагы керебет саны
дарыгерлердин саны, адам
кенже медицина кызматкерлеринин саны
орто медициналык персоналдын  саны
4.3
Маданият тармагы
маданият мекемелеринин саны:
маданият үйү 1
Китепканалар 4
Музейлер
Театрлар
Клубдар
эс алуу жайлары
жеке кызыкчылыктагы ийримдер
парк жана балдар аянтчалары
маданият кызматкерлеринин саны, адам 8
4.4
Турак-жай фонду
турак-жай фондунун жалпы аянты, миң кв. метр
Анын ичинен;
жеке менчик турак-жай фонду
мамлекеттик турак-жай фонду
коомдук турак-жай фонду
турак-жай курулуш кооперативи
бир адамга орточо туура келген жашаган турак-үйдүн жалпы аянты, кв.метр менен

 

V. Экономикалык өнүгүүнүн туруктуулугун камсыздоо

 

5.1
Айыл, токой чарбасы,аңчылык жана балыкчылык
5.1.1 Айыл чарбачылыгына багытталган жалпы жер аянты, га 5417
Жалпы айдоо аянты (га), 1469
              Суулуу 1127
              Кайрак 342
жалпы аянты: (га)
              чөп орунду
              Жайыт 3848
              кен катмары
              көп жылдык отургузулган дарактар(бакча) 100
Эшик алдындагы бакча участогу: (га) 569
               мөмөлүү 112
              Жүзүмзарлар 12
              бахча өсүмдүктөрү
Токойчулук фондунун жалпы жер аянты (га) 469
Аңчылыка ылайыкталган жалпы жер аянты (га)
Кайра бөлүштүрүүфондунун жерлери 422
анын ичиненижарага берилген жерлер 422
 
Айыл чарба ишканалары:
токой чарбасы 1
айыл чарбасы
фермердик жана дыйкан чарбасынын продукциясын кайра иштетүүчү ишканалар,жеке менчикти кошкондо
айыл чарба кооперативдери 1
кредиттик союздар
кредиттик портфелдин жалпы жыйынды көлөмү, млн.сом менен
Берилген кредиттердин өлчөмү, млн. сом.
5.1.2  Продукция өндүрүү (түрлөрү жана натуралай)  2013-жыл ичинде Продукциянын өлчөмү жана  натуралай түрү (миң. тонна ) Продукциянын өлчөмү (миң.сом)
Өсүмдүк продукцияларын өндүрүү (миң. тонна)
дан азыгы 2649 39,735,0
кант кызылчасы
Картошка 2415 48.300
чийки-пахта 751 30.971
Тамеки 31 2.480.0
жашылча 2104 31565
мөмө-жемиш 645 12.900
Мал чарбачылыгынын продукциясынөндүрүү
эт (союлган массасы)  (миң. тонна) 561 157.080
сүт(миң. тонна) 2618 52360
жумуртка, (миң.даана) 1000.710 7.005.0
жүн (физикалык салмагы)  (миң. тонна)
5.1.3 Айыл жана токой чарбасынын, аңчылык жана балыкчылык боюнча продукцияларын кайра иштетүүчүреалдуу ишканаларынынсаны(аталышы, саны жанаөндүрүлгөн продукциянын өлчөмү): Саны(бирдик менен)  Продук-циянын көлөмү (миң.сом)
Нан өндүрүүчү жана данды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмен жана бышыруучу) 8 1.200.0
Дан азыгын кайра иштетүүчүишканалар 13 10400.0
Нан өндүрүүчү ишканалар 17 2550.0
Мөмө, жемиш жана жашылчаны кайра иштетүүчү ишканалар
Эт жана сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканалар
Тери жана булгарыны кайра иштетүүчү ишканалар
Арак,вино,пивоичимдиктерин  жана минералдык суусундуктарды чыгаруучу ишканалар
5.2
Өнөр жайы
Саны(бирдик менен)  Продук-циянын көлөмү (млн.сом)
5.2.1 Аракеттеги өнөр-жай ишканалар
I. Тоо-кен өнөр жайы
Отун-энергетикасына пайдалуу кендерди казып алуу 0
Пайдалуу кендерди казып алуу, отун энергетикасынан башкасы
  II. Кайра иштетүүчү ишканалар
Тамак-аш азыктарын өндүрүү, тамеки жана суусундуктарды кошкондо:
Текстиль жана тигүүчүлүк өндүрүшү
Тери, териден жасалган буюмдарды өндүрүү жана бут кийим өндүрүү
Жыгач иштетүү жана жыгачтан жасалган буюмдарды өндүрүү 6 850.0
Нефти продукциясын өндүрүү
Целлюлозалык-кагаз  өндүрүү: 0
басмакана өндүрүшү 0
Химиялык өндүрүш: 0
Пластмасса жана резина буюмдарынӨндүрүү 0
Металл эмес башка минералдык продукцияларды өндүрүү 0
Металлургиялык өндүрүш жанадаяр металл буюмдарын  өндүрүү 0
Машина жана анын жабдыктарын өндүрүү 0
Электр жабдыктарын өндүрүү; 0
Электрондук жана оптикалык: 0
Өнөр-жайдын башка тармактары 0
5.3 Туризм, соода, соода-өндүрүү ишмердүүлүгү,үй-тиричиликти  тейлөө (кызмат көрсөтүү чөйрөсү) Саны(бирдик менен) Продукциянын көлөмү(кызматкөрсөтүү) (млн.сом)
5.3.1 Аракеттеги туризм ишканасы жана анын кызмат көрсөтүү чөйрөсү(аталышынкөрсөтүңүз, өндүрүш кызматынын көлөмү жана саны):
Туризмишканалары:  
Мейманкана 0
санатордук-курорттук мекемелер 1
соода ишканалары
соода-өндүрүшишканалары(коомдук тамактануучу жайлар) 242 217800.0
автоунаа транспорту менен жүк ташуу ишканасы (млн. тонна) 130 18.000.0
жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалары(миң. жүргүнчү. км. менен)