6-чакырылыш / 4-5 сессия

Алля Анаров айылдык Кеңешинин 6-чакырылышынын кезектеги

 4- сессиясынын

ТОКТОМУ

с. Араван                                                 1                        15.04.2017-жыл.

                                                                                           Кыргыз  Республикасы.

«Чил-Устун» жана «Дул-дул-ат» СООВПларынын калкты

таза-суу менен камсыз кылуу боюнча алып барган иштери жөнүндө

А.Анаров айылдык Кеңешинин депутаттары күн тартибиндеги маселени угуп жана талкулап төмөндөгүдөй

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.«Чил-Устун» жана «Дул-дул-ат» СООВПларынын калкты таза-суу менен камсыз кылуу боюнча алып барган иштерин кемчилдиктерин жоюсун эсепке алып, канааттандыраарлык деп табылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышы айылдык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жана «Чил-Устун» жана «Дул-дул-ат» СООВПларынын башчыларына жүктөлсүн.

              

              Алля Анаров айылдык

               Кеңешинин төрагасы:                             Р.Худайбердиев.

 

********************************************

 

Алля Анаров айылдык Кеңешинин 6-чакырылышынын кезектеги

 4- сессиясынын

ТОКТОМУ

с.Араван                                                 2                        15.04.2017-жыл.

                                                                                           Кыргыз  Республикасы.

Сохил суу АВПсынын калкты агын суу менен

камсыз кылуу боюнча алып барган иштери жөнүндө

А.Анаров айылдык Кеңешинин депутаттары күн тартибиндеги маселени угуп жана талкулап төмөндөгүдөй

ТОКТОМ КЫЛАТ

1. Сохил суу калкты агын суу менен камсыз кылуу боюнча алып барган иштерин кемчилдиктерин жоюсун эсепке алып, канааттандыраарлык деп табылсын.

2. Бул токтомдун аткарылышы айылдык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жана Сохил суу  башчысына жүктөлсүн.

               

              Алля Анаров айылдык

               Кеңешинин төрагасы:                             Р.Худайбердиев.

 

***************************************************

Алля Анаров айылдык Кеңешинин 6-чакырылышынын кезектеги

 4- сессиясынын

ТОКТОМУ

с.Араван                                                 3                      15.04.2017-жыл.

                                                                                           Кыргыз  Республикасы.

Вет сервистин кызматкерлери тарабынан элдин колундагы

мал-койлордун ар түрдүү оорулардын алдын алуу максатында

жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө

А.Анаров айылдык Кеңешинин депутаттары күн тартибиндеги маселени угуп жана талкулап төмөндөгүдөй

 ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Вет сервистин кызматкерлери тарабынан элдин колундагы мал-койлордун ар түрдүү оорулардын алдын алуу максатында жүргүзүп жаткан иштери канааттандыраарлык деп табылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышы айылдык кеңештин социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссиясына жана  айыл өкмөтүнүн жетектөөчү адиси Ш.Токтосуновго жүктөлсүн.

               

              Алля Анаров айылдык

               Кеңешинин төрагасы:                             Р.Худайбердиев.

 

*******************************************

Алля Анаров айылдык Кеңешинин 6-чакырылышынын кезексиз

 5- сессиясынын

ТОКТОМУ

с.Араван                                                 2                         22.04.2017-жыл.

                                                                                           Кыргыз  Республикасы.

Алля Анаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы жашоочу

тургундарга турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүүдө

комиссия курамын түзүү жөнүндө

А.Анаров айылдык Кеңешинин депутаттары күн тартибиндеги маселени угуп жана талкулап төмөндөгүдөй

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Алля Анаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы жашоочу тургундарга турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүүдө төмөндөгүдөй  комиссия курамы түзүлсүн.

Октамов.А. айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары комиссиянын төрагасы.

Жусупов.С.  айыл өкмөтүнүн жетектөөчү адиси  комиссиянын  катчысы.

__________________   Араван райондук архитектура жана шаар куруу башкармасынан өкүл комиссиянын мүчөсү.

_________________ Араван райондук жер кадастры жана кыймылсыз  мүлккө укуктарды каттоо башкаомасынан өкүл комиссиянын мүчөсү.

Тохтасинов.М. айыл өкмөтүнүн башкы  адиси  комиссиянын мүчөсү.

Худайбердиев.Р айылдык кеңештин төрагасы комиссиянын мүчөсү.

Хамраев.Т. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Молдобаев.А. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Абдибаитов.А айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Эргешова.С. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Позилов.Т. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Моминов.М. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Аманов.Э. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

______________  аялдар кеңешинин төрайымы.

Мадрахимов.Х. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Авазханов.П. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Усманов.А. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Моминов.Э. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Сатыбалдиев.Б. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Кудайбердиев.А. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Абдыкалыков.Н. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Нодиров.Ф. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

2.Түзүлгөн комиссия курамы айыл өкмөтүнүн аймагындагы жер тилкесин сурап арыз жазган  тургундарга  турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүүдө мыйзам чегинде карап чыгышсын.

 

                    Алля Анаров айылдык

               Кеңешинин төрагасы:                             Р.Худайбердиев.

 

****************************************************

 

Алля Анаров айылдык Кеңешинин 6-чакырылышынын кезексиз

 5- сессиясынын

ТОКТОМУ

с.Араван                                                 3                        22.04.2017-жыл.

                                                                                           Кыргыз  Республикасы.

Алля Анаров айыл өкмөтүнүн аймагында курулуучу

көп кабаттуу үйлөрдү курууда комиссия курамын түзүү жөнүндө

А.Анаров айылдык Кеңешинин депутаттары күн тартибиндеги маселени угуп жана талкулап төмөндөгүдөй

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Алля Анаров айыл өкмөтүнүн аймагында курулуучу көп кабаттуу үйлөрдү курууда төмөндөгүдөй курамда комиссия курамы  түзүлсүн.

Худайбердиев.Р. айылдык кеңештин төрагасы комиссиянын төрагасы.

Жусупов.С.  айыл өкмөтүнүн жетектөөчү адиси  комиссиянын  катчысы.

__________________   Араван райондук архитектура жана шаар куруу башкармасынан өкүл комиссиянын мүчөсү.

_________________ Араван райондук жер кадастры жана кыймылсыз  мүлккө укуктарды каттоо башкаомасынан өкүл комиссиянын мүчөсү.

Хамраев.Т. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Молдобаев.А. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Абдибаитов.А айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Эргешова.С. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Позилов.Т. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Моминов.М. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Аманов.Э. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

______________  аялдар кеңешинин төрайымы.

Мадрахимов.Х. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Авазханов.П. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Усманов.А. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Моминов.Э. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Сатыбалдиев.Б. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Кудайбердиев.А. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Абдыкалыков.Н. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Нодиров.Ф. айылдык кеңештин депутаты комиссиянын мүчөсү.

Ф.А.П  мүчөсү.

2.Түзүлгөн комиссия курамы айыл өкмөтүнүн аймагындагы жер тилкесин сурап арыз жазган  тургундарга  турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүүдө мыйзам чегинде карап чыгышсын.

 

                    Алля Анаров айылдык

               Кеңешинин төрагасы:                             Р.Худайбердиев.

 

********************************************

 

Алля Анаров айылдык Кеңешинин 6-чакырылышынын кезексиз

 5- сессиясынын

ТОКТОМУ

с.Араван                                                 4                    22.04.2017-жыл.

                                                                                           Кыргыз  Республикасы.

 

Алля Анаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы

ички көчөлөрдү  трактор менен тегиздөө максатында

айыл өкмөтүнүн бюджетинен 1500 тонна

күйүчү май ажыратуу жөнүндө

А.Анаров айылдык Кеңешинин депутаттары күн тартибиндеги маселени угуп жана талкулап төмөндөгүдөй

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1.Алля Анаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы ички көчөлөрдү  трактор менен тегиздөө максатында айыл өкмөтүнүн бюджетинен 1500 тонна күйүчү май ажыратылсын.

2.Токтомдун финансылык жагын чечүү айыл өкмөтүнүн Ф.Э.Онун башчысы  М.Кадировго жүктөлсүн.

3.Токтомдун аткарылышы айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары А.Октамовго жүктөлсүн.

 

                    Алля Анаров айылдык

               Кеңешинин төрагасы:                             Р.Худайбердиев.

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.

Trusted information about the erectile dysfunction medicine https://www.silagratablets.net/reviews